Mahahalagang pangyayari sa pagdating ni magellan


24-Jan-2018 15:32

Noong 1488, naabot ni Bartolomeu Dias, isang mandaragat, ang dulo ng Africa sa Cape of Good Hope.Inikot ng isa pang mandaragat na si Vasco da Gama ang Cape at nakaabot siya sa Silangang Africa.Ang mga produktong ito ay ilang patong na dinagdagan ng tubo.Samantalang naging maunlad ang mga lungsod ng Venice at Florence sa Italy, ang mga bansa sa Kanlurang Europe ay nalagay sa krisis pangkabuhayan dahil sa kanilang lokasyon.Dulot ng mga kuwento ni Marco Polo, nabuo at lumakas ang interes ng mga Europeo tungkol sa Asya lalo na sa mga yaman nito.Ang pangangalakal ng mga produktong Asyano sa Europe ay pinangunahan ng mga negosyanteng Arabe, Turko, at mga taga-Kanlurang Asya.Nagpahayag ng isang kautusan ang Pangulong Ramon M.Magsaysay sa taunang pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa mula ika-29 ng Marso hanggang ika-4 ng Abril ngunit inilipat sa Agosto 13-19 tuwing taon.

mahahalagang pangyayari sa pagdating ni magellan-80

Same sex teen dating violence

Nilibot noon ni Marco Polo ang mga lugar sa China at ilang mga lugar sa Asya, at pagkatapos ng kaniyang paglilingkod ay umuwi siya sa Venice na dala ang mga kuwento tungkol sa dakilang yaman ng China at ng iba pang bahagi ng Asya.Ilan sa mga naapektuhan ay ang mga bansang Spain at Portugal na kalaban din ng mga bansang Muslim.Dahil kontrolado ng mga Muslim ang rutang panlupa patungong Asya, inisip ng mga Portuges na maghanap ng ibang ruta sa dagat.Noong 1492, nakaabot si Colombus sa isang lupaing inakala niyang India at tinawag pa niyang mga Indian ang mga katutubo roon.Bakit ayaw gawin ito ni Teo sa simula. heto ang mga iminumungkahing mga pangyayari. Ilarawan o maghanap na lamang sa. Pagdating ng mga Kastila, Magellan vs.… continue reading »


Read more