Pagdating ng panahon guitar tutorial


13-Apr-2017 13:18

Karamihan sa kanila, nawalan kasi ng mga kamag-anak.Ang magkapatid na sina Adela at Delfin ay kabilang sa mga naulila ng digmaan.Mahigpit ang pagkakahawak nila sa mga gabing kinakailang lumikas.

~~~ Ang digmaan ang nagpalapit ng husto sa magkapatid na maging magka-agapay sa lahat ng oras sa tuwing naka-badya ang panganib sa kanila.

Makikita pa rin ang mga pira-pirasong mga gusali na unti-unting nililinis at isinasaayos.

Ang bayang ito ay sadyang nakapalawak kung parasa kakaunting mga naninirahan.

Si Adela ay matanda mahigit tatlong taon ki Delfin.

Minsan ng ibinuwis ng binata ang kanyang buhay upang ipagtanggol si Adela sa kamay ng mga mapangahas na dayuhan.

Pansin ang matinding kahirapan dahil bukod sa kakulangan ng suplay ng pangunahing mga pangangailangan ng mga tao,tulad ng mga gamot, tubig at pagkain, unti-unti na ring nawawala ang mga libreng rasyon mula sa mga Estados Unidos at iba pang mga tulong mula sa iba’t ibang bansa.